AQUA-ROM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA  PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR
ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE
ÎN ZONE DEFAVORIZATE
Double click to edit
IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA

PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA

STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN ZONE DEFAVORIZATE

(AQUA-ROM)


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă", prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, în cadrul Fondului Tematic pentru Parteneriate şi Experţi.Programul de Cooperare Elveţiano-Român are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi ţările mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi în România, între centrele urbane şi zonele defavorizate.Durata proiectului este de 30 de luni. Bugetul total al proiectului este de CHF 296.013 , din care co-finanţarea Confederaţiei Elveţiene este de CHF 249.982, reprezentând 84,45% din total.
Prima revista de acvaponie din România
Din cuprins:

Istoria acvaponiei

Acvaponia în Elveţia

Cost-beneficiu

Vânzarea directă


Citeste online
Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă"
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ICDIMPH - HORTING
www.swiss-contribution.ro
Pentru informaţii suplimentare despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român vă rugăm, să accesaţi website-urile:
www.swiss-contribution.admin.ch/romania