AQUA-ROM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA  PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR
ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE
ÎN ZONE DEFAVORIZATE
Double click to edit
Acvaponia (aquaponics, En)este o tehnologie de producţie inovativă creată prin combinarea tehnologiei de cultură hidroponică (fără sol) a plantelor cu acvacultura intensivă. Combinarea celor două tehnologii a avut ca obiectiv eliminarea principalelor dezavantaje ale fiecăreia dintre acestea: tehnologia hidroponică necesită substanţe nutritive de sinteză  costisitoare pentru hrana plantelor şi elimină din sistem soluţia degradată, creând probleme de protecţa mediului, iar acvacultura intensivă, cu sau fără recirculare, consumă cantităţi mari de apă şi evacuează în mediul înconjurător  cantităţi mari de substanţe care produc poluarea acestuia.Tehnologia acvaponică leagă în circuit închis cele două sisteme de cultură, astfe încât apa care trebuie evacuată din bazinele de acvacultură este folosită în sistemul de cultură hidroponică ca soluţie nutritivă pentru plante. Dejecţiile peştilor constituie o hrană organică pentru plante, iar plantele constituie un filtru natural pentru apa în care trăiesc peştii. Plantele absorb din apă substanţele toxice pentru peşti şi îi redau calitatea necesară mediului  acvatic favorabil creşterii peştilor. Apa, astfel curăţată este pompată înapoi în bazinele de acvacultură, închizându-se circuitul. Se obţine astfel un sistem nou de cultură a plantelor şi peştilor care elimină dezavantajele fiecăruia din sistemele componente, menţionate anterior. Acest proces, prezentat simplificat,  se realizează doar datorită participării bacteriilor nitrificatoare (Nitrosomonas şi Nitrobacer) care convertesc amoniacul şi ureea în nitraţi care sunt consumaţi de plante.Indiferent de soluţia constructivă, un sistem acvaponic se compune din: unul sau mai multe bazine pentru creşterea peştilor, diferite tipuri de casete sau canale pentru cultura fără sol a plantelor, o pompă (şi una de rezervă) pentru recircularea apei, una sau mai multe pompe de aer (în funcţie de soluţia constructivă), tubulatură şi fitinguri, pentru legăturile între componentele sistemului,instalaţie de încălzire pentru apă şi seră (opţional), instalaţie de iluminat artificial (opţional), instalaţie de filtrare suplimentară (opţional), peşti, răsaduri de plante sau seminţe.Sunt trei tipuri de sisteme de cultură fără sol a plantelor: pe strat subţire de lichid, pe strat de material granular şi pe strat gros de lichid (flotant). Cele trei tipuri de sisteme sunt prezentate în secţiunea “Tipuri de sisteme”.

Sistemele acvaponice pot fi amplasate pe sol în aer liber sau în sere sau pe acoperişurile clădirilor în zone urbane.

Sistemul de cultură acvaponic prezintă următoarele avantaje:

- consum foarte mic de apă (apa evaporată şi absorbită de plante, cca. 5% pe zi din volumul total de apă din sistem);

- producţia de plante se obţine aproape gratis, fiind rezultatul furajării peştilor;

- costul producţiei de peşte este mult mai mic in sistemele acvaponice decât în sistemele tradiţionale de avacultură cu recirculare;

- nu sunt folosite substanţe chimice pentru fertilizare şi tratamente fito-sanitare;

- pot fi amplasate în orice zonă geografică;

- se obţin producţii de căteva ori mai mari decât pe sol pentru aceeaşi suprafaţă de teren;

- instalate în seră, asigură producţie de legume şi peşte tot timpul anului.


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă"
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ICDIMPH - HORTING
www.swiss-contribution.ro
Pentru informaţii suplimentare despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român vă rugăm, să accesaţi website-urile:
www.swiss-contribution.admin.ch/romania