AQUA-ROM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA  PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR
ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE
ÎN ZONE DEFAVORIZATE
Double click to edit
Cu toate că până în prezent nu s-a elaborat o metodă de clasificare a sistemelor acvaponice, fundamentată ştiinţific, în practică ele se grupează pe clase de mărime în funcţie de volumul de apă conţinut în sistem, astfel: 
Alegerea capacităţii sistemului trebuie efectuată în urma analizei câtorva elemente, dintre care menţionam:

scopul: hobby, subzistenţă, comercial sau mixt,

sursa de apă: reţea, puţ forat, lac, râu, distanţă, debit, calitate,

suprafaţa de teren disponibilă,

perioada de producţie: sezonier sau tot anul,

marketingul produselor: vânzare directă sau contractare

furnizori: necesarul de materii prime şi materiale, distanţă, ambalaje, transport, etc.


Micro-sisteme sau mini-sisteme, sunt sisteme acvaponice care conţin un volum de câţiva litri de apă şi sunt folosite pentru decorarea interioarelor sau în scop demonstrativ. Aceste sisteme sunt populate cu peşti de acvariu, iar cultura plantelor se face pe mediu granular, în general cheramzit.Circulaţia apei se realizează cu pompă sau în sistem aer-lift.Sisteme de capacitate mică, cu un volum mai mic de 3.000l;
Sistemele sunt populate cu specii de peşti
Cultura plantelor se realizează pe mediu granular (pietriş,perlit, cheramzit, etc.), sau pe film de fluid. Pot fi montate vertical. Producţia obţinută poate acoperi consumul de peşti şi legume al unei familii.
Orientativ, un sistem de 1000 l şi două paturi de cultură
de 2x4 mp, produce 90 -100 kg peşte şi 1300 – 1800 căpăţâni de salată sau alte legume şi ocupă o suprafaţă de teren de 18 mp.


Sisteme de capacitate medie, cu volumul de apă cuprins între 3.000 l si 10.000 l. Cultura plantelor se realizează pe mediu granular sau în sistem flotant. Producţia realizată depăşeşte consumul unei familii iar excedentul poate fi vândut.
Orientativ, un sistem de 3000 l produce 12.000 – 18.000 căpăţâni de salată şi 500 - 600 kg peşte pe an şi ocupă o suprafaţă de teren de 280 mp.


Sisteme de capacitate mare sau comercială, cu volumul de apă peste 10.000 l. Cultura plantelor se realizează doar în sistem flotant. În regim stabilizat, un modul de 10.000 l produce pe an cca. 2 - 5 t de peşte şi 40 – 70 t plante, în funcţie de specie.
Orientativ, un modul de 10.000 l produce pe an 2 - 4 t de peşte şi
30-40 t plante, în funcţie de specie şi ocupă o suprafaţă
de teren de 500 mp.


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă"
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ICDIMPH - HORTING
www.swiss-contribution.ro
Pentru informaţii suplimentare despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român vă rugăm, să accesaţi website-urile:
www.swiss-contribution.admin.ch/romania