AQUA-ROM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA  PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR
ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE
ÎN ZONE DEFAVORIZATE
Double click to edit
Valoarea co-finanţării Elveţiene:

CHF 249,982 (85% din total)

Bugetul total al proiectului:

CHF 296,013

Data de începere a proiectului:

01.04.2015

Data de finalizare a  proiectului:

30.09.2017

Stadiul proiectului: în derulare

Responsabilităţile implementării proiectului:

Swiss Intermediary Body: KEK-CDC Consultants;

Executing Agency: ICDIMPH Horting.

KEK-CDC Consultants/Zurich

Homepage Horting

Swiss contact:

REPF Romania


Proiectul îşi propune să contribuie la reducerea nivelului de sărăcie în zonele defavorizate din România şi să modifice actualul obicei alimentar al populaţiei din zonele respective în directia unei alimentaţii diversificate cu efecte benefice asupra sănătăţii acesteia.
Context
Marea majoritate a fermierilor români sunt micii proprietari, care sunt printre cele mai sărace categorii de populaţie în ţară. Dintre aceştia cei mai afectaţi sunt cei din zonele montane unde, datorită distribuţiei neuniforme şi a calităţii slabe a terenurilor, a climatului nefavorabil culturilor agricole şi a dimensiunilor mici ale fermelor, cultivarea plantelor horticole este dificilă şi productivitatea mică.
Producţiile mici de legume şi fructe din zonele montane au determinat, de-a lungul timpului, o dietă formată în principal din carne şi produse lactate, bogată în proteine. Este bine cunoscut faptul că dieta hiperproteică este unul din factorii care contribuie la declanşarea diferitelor forme de cancer şi reduce speranţa de viaţă a populaţiei.
Deoarece unele zone vor fi afectate puternic de schimbările climatice, se impune pregătirea unor soluţii alternative de producere a hranei care să devina operaţionale înainte de apariţia efectelor nefavorabile în agricultura tradiţională.
Tehnologia acvaponică este una dintre soluţiile alternative de producere a hranei. Este o soluţie cu costuri mici şi eficientă, astfel încât poate contribui la creşterea veniturilor populaţiei din zonele defavorizate şi, în acelaşi timp, constituie o sursă de alimente nepoluate cu substanţe chimice.


Grupuri tinta

Micii fermieri din zonele defavorizate, în special din zonele  montane, structuri de turism din zonele respective (popasuri turistice, moteluri, agro-turism, pensiuni), populaţia din aceste zone, care va beneficia de produse proaspete.  
Obiective

Proiectul işi propune să contribuie la reducerea nivelului de sărăcie în zonele defavorizate din România şi să modifice actualul obicei alimentar al populaţiei din zonele respective în direcţia unei alimentaţii diversificate cu efecte benefice asupra sănătăţii acesteia. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:(i): dezvoltarea şi promovarea tehnologiei acvaponice ca o resursă sustenabilă şi eficientă, în zonele defavorizate şi urbane din România; (ii): diseminarea cunoştinţelor, instruirea fermierilor şi acordarea de asistenţă tehnică; (iii): stabilirea unui parteneriat pe termen lung între instituţiile româneşti şi universitatea elveţiană ZHAW;
Activitati

Vor fi înfiinţate centre pilot de diseminare în zone defavorizate şi în Bucureşti. În aceste centre vor fi organizate cursuri şi se va acorda asistenţă tehnică pentru implementarea sistemelor acvaponice. Se va publica “Revista Română de Acvaponie” şi un ghid pentru fermieri. Se vor organiza workshop-uri şi seminarii. Se va înfiinţa Asociaţia Acvaponiştilor din România,organizaţie non-profit, care va continua activitatea proiectului după încheierea acestuia.
Rezultate

Principalele rezultatele previzionate sunt:
- Editarea primei reviste de acvaponie din Romnia
- Editarea ghidului pentru fermieri
- Înfiinţarea centrelor de diseminare şi instruirea a cel puţin 200 de persoane;
- Înfiinţarea Asociaţiei Acvaponiştilor din Romania şi
- Organizarea de workshop-uri şi seminarii.
Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă"
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ICDIMPH - HORTING
www.swiss-contribution.ro
Pentru informaţii suplimentare despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român vă rugăm, să accesaţi website-urile:
www.swiss-contribution.admin.ch/romania