AQUA-ROM

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI AQUAPONICS ÎN ROMÂNIA  PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR
ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE SĂNĂTATE
ÎN ZONE DEFAVORIZATE
Double click to edit
Managementul sistemelor noi:

• Iniţierea sistemului şi stabilizarea biofiltrului;
• Verificarea raportului între cantitatea de peşti, respectiv de hrană şi suprafaţa de cultură a plantelor;
• Volumul de apă în sistem;
• Verificarea biofiltrului şi a filtrelor mecanice

Managementul plantelor

• Selecţia plantelor;
• Distanţa de plantare;
• Calitatea apei, în special pH-ul;
• Fertilizarea suplimentară cu substanţe bio;
• Eşalonarea recoltării;
• Verificarea stării de sănătate.

Managementul  peştilor

• Introducerea peştilor în sisteme noi după ce sistemul este stabilizat;
• Analiza compoziţiei apei, în special pH, amoniac, nitriţi, nitraţi, oxigen dizolvat;
• Hrănirea timp de 30 min cu o cantitate de hrană conform vârstei;
• Verificarea stării de sănătate;
• Menţinerea raportului peşti-plante;
• Eşalonarea pescuitului şi completării cu puiet


Scopul managementului unui sistem acvaponic este menţinerea echilibrului între peşti, plante şi bacterii astfel încât peştii să furnizeze suficiente substanţe nutritive pentru plante, plantele să filtreze apa iar bacteriile să transforme amoniacul în nitraţi.

Lista următoarelor activităţi nu este exhaustivă dar respectarea ei  asigură funcţionarea corectă a sistemului:

Activităţi zilnice

• Verificaţi buna funcţionare a pompelor de apă şi aer, curăţaţi gura de aspiraţie;
• Verificaţi dacă apa circulă în sistem;
• Verificaţi nivelul apei în bazin şi, dacă a scăzut completaţi până la nivel;
• Verificaţi dacsunt scurgeri de apă şi reparaţi-le, dacă există;
• Verificaţi temperatura apei şi acţionaţi în consecinţă;.
• Hrăniţi peştii de 2-3 ori pe zi şi îndepărtaţi mâncarea neconsumată;
• De fiecare dată când hrăniţi peştii, verificaţi comportamentul şi aspectul lor;
• Verificaţi dacă plantele sunt sănătoase şi acţionaţi în consecinţă;
• Eliminaţi peştii morţi şi plantele sau frunzele bolnave;.
• Îndepărtaţi acumulările de particole solide şi curăţaţi filtrele.

Activităţi săptămânale

• Efectuaţi testele de calitate pentru apă: pH, amoniac, nitriţi şi nitraţi, înainte de a furaja peştii;
• Corectaţi pH-ul , dacă este necesar;
• Verificaţi deficienţele plantelor, aplicaţi fertilizanţi organici dacă este nevoie;
• Curăţaţi fundul bazinului cu peşti şi biofiltrul de dejecţiile acumulate;
• Recoltaţi plantele ajunse la maturitate şi completaţi cu răsaduri;
• Pescuiţi peştii care au ajuns la greutatatea pentru consum
• Verificaţi dacă rădăcinile plantelor nu blochează circulaţia apei în sistem;

Activităţi lunare

• Refaceţi stocul de peşti în bazin;.
• Curăţaţi biofiltrul, separatorul de nămol şi filtrele;
• Curăţaţi fundul bazinelor cu peşti;
• Cântăriţi eşantionat peştii şi verificaţi dacă au boli.

Activităţi care privesc siguranţa sistemului

• Verificaţi starea circuitelor electrice şi a legăturilor la echipamente;
• Verificaţi dacă prizele, întrerupătoarele, ştecherele sunt protejate la scurgeri accidentale de apă;
• Respectaţi codul de bune practici de producţie agricolă. Păstraţi curate sculele cu care recoltaţi, spălaţi-vă pe mâini şi folosiţi mănuşi. În general să eliminaţi orice sursă de contaminare a sistemului;
• Să nu contaminaţi sistemul băgând mâinile în apă;
• Evitaţi riscurile de contaminare, păstrând curat spaţiul în care este amplasat sistemul acvaponic;.
• Folosiţi mănuşi când manipulaţi peştii şi evitaţi înţepăturile;
• Spălaţi şi dezinfectaţi imediat rănile. Nu lucraţi cu răni deschise. Nu lăsaţi să va curgă sângele în sistem.


Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul "Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă"
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ICDIMPH - HORTING
www.swiss-contribution.ro
Pentru informaţii suplimentare despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român vă rugăm, să accesaţi website-urile:
www.swiss-contribution.admin.ch/romania